İNTERNET NEDİR?

İnternet dünyanın en büyük bilgisayar ağıdır.
TCP/IP denen internet protokolü ile dünya üzerindeki bütün bilgisayarlar birbirine bağlanabilmektedir.

İnternet, dünya üzerinde mevcut milyonlarca ağın birbiriyle ortak bir protokol çevesinde iletişim kurmasını ve birbirlerinin kaynaklarını paylaşmasını sağlayan iki ya da daha fazla yerel ya da geniş alan ağı arasında kurulan kaynak kümesidir.
İnternet herhangi bir kişi ya da kuruma ait olmayıp, dünyanın ortak olarak kurduğu ve geliştirdiği bir sistemdir.
İnternet dünya üzerinde bilgi, hem nitelik, hem de nicelik olarak sürekli artmaktadır. Özellikle internetteki bilgilerin kolay güncellenebilir olması, bilginin nitelik ve nicelik açısından artışını daha da hızlandırmaktadır.
Bugün milyarlarca sayfa ile ifade edilen bilgi bütünü internet ortamında kullanıcıya sunulmuştur ve bu bilgi her geçen gün artmaktadır.
İnternet sayesinde bilgiye ulaşma yolları değişmiş,bilgi kaynakları çeşitlenmiştir.Geleneksel eğitimde en büyük bilgi kaynağı kitaplar iken; internet aracılığıyla dünya üzerindeki bütün bilgi kaynaklarına anında ulaşılabilmektedir.
En yeni bilgilerin internet ortamında sunulması ile öğrenme ortamlarında güncel bilginin kullanılması sağlanabilmektedir. Dünyadaki bütün kütüphanelere, araştırma kurumlarına ve diğer bilgi merkezlerine internet ile anında ulaşılabilmektedir.

reklam
11 WEB ve TASARIM © 2015